norway 

UV-C dekontaminering av alle overflater, transportbånd, fylle og tappe anlegg, slicere, kasser, emballasje, med mer.

  • Løsningen desinfiserer mens produksjonen går.
  • Transportbåndet, boksen, emballasjen vil desinfiseres hver gang den tilpassede UV-C installasjonen passeres.
  • Systemet anbefales av myndighetene.
  • Systemene er tilpasset BRC- og HACCP-krav til glassikring.

UV-C, ionisering eller ozon!

Overflater som kommer i kontakt med et produkt er mer kritiske enn en overflate som ikke har produktkontakt.

FHS tilbyr 24/7 dekontaminering samtidig som produksjonen kjører, og holder kim nivået på et meget akseptabelt nivå, ofte oppnås de samme resultatene ved produksjonsstopp som ved produksjonsstart. Før vi kan foreslå en "Food Hygiene Solution" vurderer vi oppgaven sammen med kunden, hva er utfordringen, hva er målet, deretter kommer vi med et forslag, det kan være basert på UV-C, Ionisering, Ozon eller en kombinasjon av flere teknologier.

Løser vi ikke problemet, skal dere ikke ha installasjonen! – no cure no pay.

FHS Scandinavia har solid erfaring med teknologier som UV-C, Ionisering og Ozon internt i selskapet, noe vi har bygget opp gjennom en solid kundebase, samt gjennom vårt samarbeid med Europas ledende leverandører i disse segmentene.

Airgenic A/S