norway 

Ren luft med ionisering

  • Ionisering brukes i luften i produksjonsområder, meget effektiv mot både mugg, gjær og bakterier.
  • Utstyret installeres i eksisterende ventilasjon eller som separat enhet.
  • Vi har mange års erfaring med denne teknologi, samt mange gode referanser at vise til.

Luft og Overflater: UV-C, Ionisering eller Ozon.​

​Overflater som kommer i kontakt med et produkt er mer kritiske enn en overflate som ikke har produktkontakt.

FHS tilbyr 24/7 dekontaminering samtidig som produksjonen kjører, og holder kim nivået på et meget akseptabelt nivå, ofte oppnås de samme resultatene ved produksjonsstopp som ved produksjonsstart. Før vi kan foreslå en "Food Hygiene Solution" vurderer vi oppgaven sammen med kunden, hva er utfordringen, hva er målet, deretter kommer vi med et forslag, det kan være basert på UV-C, Ionisering, Ozon eller en kombinasjon av flere teknologier.

Løser vi ikke problemet, skal dere ikke ha installasjonen! – no cure no pay.

FHS Scandinavia har solid erfaring med teknologier som UV-C, Ionisering og Ozon internt i selskapet, noe vi har bygget opp gjennom en solid kundebase, samt gjennom vårt samarbeid med Europas ledende leverandører i disse segmentene.

Airgenic A/S