norway 

Hygiejnekontrol

Med miljøriktige og effektive løsninger fra FHS Scandinavia kan din virksomhet oppnå hygienesikring på et høyt nivå.

HYGIENESIKRING VED HJELP AV MODERNE UVC- OG UV-TEKNOLOGI

FHS Scandinavia leverer løsninger i mange forskjellige sammenhenger, som til rensing av luft, vann og produksjonsmateriell. Teknologien er basert på ultraviolette stråler til bekjempelse av mikrobiologiske trusler. UVC-lys er ultraviolet lys innen for en bestemt bølgefrekvens, som dreper bakterier som eksponeres for lyset.

MANGE LØSNINGER INNENFOR HYGIENEKONTROLL OG SIKRING

Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter innenfor hygienesikring med UVC-lys. Produktene brukes blant annet i:

  • Næringsmiddelindustrien
  • Helsesektoren
  • Den farmasøytiske industrien
  • Kjemisk industri
  • Svømmehaller
  • Og mye mer

Vi stiller selvfølgelig gjerne vår viten og kompetanse til rådighet for å sikre at det er den beste løsningen som til slutt blir valgt.

KONTAKT OSS FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM HYGIENESIKRING

Ønsker du å vite mer om produkter og løsninger til hygienesikring, er alle henvendelser til FHS Scandinavia naturligvis velkomne.

Airgenic A/S