denmarknorway sweden

Om os​

FHS Scandinavia sælger og markedsfører produkter til Skandinavisk Fødevare og Pharma industrien.

FHS Scandinavia’s fornemmeste opgave er at levere løsninger til segmentet som vi definerer som:​

Online Tør de-kontaminering 24/7

samtidig som produktionen producerer på højtryk.

Dette dokument er under kontinuerlig opdatering, flere emner samt rapporter og artikler vil blive tilføjet efter hånden som vi for det klart.

Alle seriøse virksomheder har meget fokus på rengøring og desinfektion, men at helt naturlige årsager kan vask og desinfektion kun foregå når der ikke er produktion.


Alle virksomheder har gennem de senest år mærket en øget fokus på fødevare hygiejne, større og større krav fra leverandører i både ind og udland. Det er ganske enkelt et konkurrence fortrin at være bedst i klassen også i dette segment, ikke for at tænke på hvad en tilbagekaldelse koster i penge og ikke mindst i tabt omdømme? 


Det er her FHS Scandinavia ser sin styrke og berettigelse, vi kan hjælpe med at komme op på ønsket niveau, men vi kan også være med til at flytte det mikrobiologiske niveau flere hak, således at alle sover bedre om natten. 

En investering i sikker og tryg hygiejne er ikke kun et vigtig for selve hygiejnen, men i høj grad også en god investering:

  • Længere holdbarhed.
  • Færre tilbagekaldelser.
  • En forsikring for fremtiden.

Hvad der kan opnås med FHS Scandinavia løsninger:

  • Stop af produktion koster penge.
  • ​Laveste totalkim ’s niveau opnås lige efter vask. Straks produktionen starter bygger totalkim niveauet sig op – alt efter produkt og forhold, det er dette FHS Scandinavia kan gøre noget med og det vi definere som vores kerneområde -Online Tør de-kontaminering og desinfektion 24/7 - altså imens produktionen producerer på højtryk.
  • ​FHS Scandinavia er på ingen måde en konkurrent eller erstatning for den rengøring, vask og desinfektion som gennemføres pr i dag, men et ADD ON produkt for at komme et eller flere niveauer op og opnå endnu bedre mikrobiologiske resultater.
  • ​Vask og desinfektion kan ikke gøres samtidig som produktionen kører med det kan FHS Scandinavia tilbyde med sine produkter tilpasset segmentet Online Tør de-konterminering og desinfektion 24/7.

Med Online Tør de-kontaminering og desinfektion 24/7 som forretnings ide, arbejder FHS Scandinavia med at finde leverandører med unikke kompetencer som kan bruges til dette formål.

FHS Scandinavia’s målsætning for alt vi arbejder med er:


At tilbyde kunden en løsning som gør det muligt at holde samme kimtals niveau ved produktions stop som virksomheden har efter endt rengøring uden at måtte stoppe eller begrænse produktionsprocessen.

For at kunne opnå dette er vi altid på udkig efter leverandører med nyeste teknologi som kan anvendes i nævnte segment.

Alle vores leverandører er markedsleder på det Europæiske marked i lige netop deres teknologi.​

Fokusområder:

Luft:

Luften, (uanset hvor gode filter der bruges på frisk luft) kommer i berøring med absolut alt i en produktion. Luften cirkulerer og kommer i berøring med både kølefordampere, gulv, maskiner, personale og produkter. Bliver luften kontamineret vil produktet også kunne blive kontamineret, det er luft som flytter partikler rundt i luften, partikler er bærer af mikroorganismer og dermed har vi det gående. Dermed opstår behovet for de-kontaminering af luft. Maskiner og overflader vaskes og desinficeres efter nøje planlagte rutiner, men hvad med luften – vi ser den ikke, men den er der og flytter på mikrobiologisk materiale 24 timer i døgnet.

FHS Scandinavia kan via vores leverandørnet tilbyde den løsning som passer til netop din problemstilling de-kontaminerigs løsninger som minimerer bakterier men også skimmel i luften.

Eksempler​:​​

Kølefordampere, køletunneller, ventilations anlæg, sluser, frugtlagere.

se mere under Ren luft på: www.food-hygieine-solutions.com

Overflader:

​Overflader som kommer i berøring med produkt er mere kritisk end en overflade som ikke har produkt berøring.

​Maskiner:

​I diverse maskiner er der stor risiko for kontaminering. He rhar vi meget effektive løsninger for e.eks slicere, pakkemaskiner, transportbånd. Mange af elemeterne fra Overflade og Makiner vil være de samme, da det jo alt er en overflade, men de-kontaminerings løsningen vi vil foreslå vil afhænge af problemstillingen i det konkrete tilfælde, har trækker vi på kompetancen fra vores leverandørnet som har specialister, ingeniærer samt mirobiologisk uddannelse kan optimere den rigtige løsning sammen med kunden.

​FHS =

​Food = market vi henvender os til.

​Hygiene = er fagfeltet vi er eksperter på i markdet.

​Solution = Ved at forstå hygiejne i food markedet tilbyder FHS via tæt samarbejde med kunden den "solution" som er rigtig for opgaven.

​Forretningsgrundlag

​​FHS Scandinavia = Food Hygiene Solutions = Online Tør Desinfektion 24/7

Online desinfektion i : 

luft, overflader, væske, maskiner og udstyr.

Ved nedkæmpelse af mikrobiologi samtidig med at produktionen kører, kan opnås samme mikrobiologiske niveau gennem

hele produktionsforløbet som kravet er ved opstart.

Tør desinfektion:

Vi bruger ingen form for kemi eller vand

24/7:

24/7 vil sige at løsningen virker altid mens produktionen kører. Ingen produktionstab pga standsning.

FHS Scandinavia:

Er et salgs selskab der repræsenterer Europæiske leverandører, som alle er markedsledere i deres felt.

FHS Scandinavia ønsker at være din partner når kvalitets niveauet skal op på højeste niveau:

- Nedkæmpelse af Mikrobiologi på transportbånd, slicere, overflader, luft og vand.

- Medvirker til mindre tilbagekaldelser.

- Længere holdbarhed.

- Længere produktions cyklusser.

- Mindre brug af vand og kemi.

​FHS scandinavia = Food gygiene solutions = Online Tør desinfektion 24/7